Dette er eit godt bilde på ein god leverings-stad. Gode snuforhold for tanbil, enkel tilkomst for sjåfør påein dobbelvegga dieseltank med nivåmålar og overfyllingsvern, plassert på stødig underlag.

Drivstoff / Tankbil

Ny gardstank for diesel ?  Spør oss om pristilbod. fri frakt ved bestilling innan 30. Aug. 2019

 

Leiv Austrheim AS er transportør og leverandør med over 50 års erfaring frå bransjen.

Vi transporterer drivstoff og fyringsolje frå tankanlegg i Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal, til kundar i heile fylket.  Vårt kjerneområde vil sjølvsagt vere Nordfjord og Sunnfjord.

 

 

Vi utfører leveranser frå  300L  til 30.000L.

Vi har god kapasitet, og ser på servicegrad som ein av våre styrkar.  Politikken  er at kunden er vår samarbeidspart, og vi bidreg gjerne med  kompetanse på produkt-kvalitet, lagring og tankkontroll.  For våre kunder med stort forbruk, tilbyr vi tankovervaking via WEB, for å  unngå driftsstans og tomgang.

 

 

Ynskjer du tilbod på ei langsiktig leveringsavtale, tek vi gjerne ein prat om dette.

Kontakt oss eller legg inn bestilling i skjemaet under, så tek vi kontakt.

Bestill Drivstoff