Tilhengar

  • Utleige av Hengar
  • Salg av Hengar
  • Prisar

tilhengergruppen2

 

Vi leig ut open varehengar 1000Kg, lukka varehengar 1300Kg og hengar for biltransport 2700Kg

 

Utleige:

 

Inntil 2 t. – à Kr.180,00

Inntil 8 t. – à kr. 290,00

1 døgn – à Kr. 390,00

Weekend – à Kr. 650,00

 

Biltralle 2,7 til 8 t. – à kr.550,00

Biltralle pr. døgn – à kr 750,00

 

Alle priser inkl. mva / Fullt erstatnings-ansvar.

2704 A4

 

1013 S2