HMS

Vårt firma set K-HMS øvst på dagsorden, og vi samarbeider med aktørar som har tilsvarande fokus. Vi forventar og prioriterer samarbeidspartar, leverandører og øvrige forretningsforbindelser som tek ansvar for ytre miljø, etterlever Arbeidsmiljø-loven, og for øvrig rettar seg etter norske lover og forskrifter i si drift. Vår samarbeidspart for miljø og gjenvinning er Franzefoss og Retura Nomil.

Leiv Austrheim AS driv si verksemd i risiko-utsette omgjevnader, og har som mål å drive ei sikker og miljøvenleg verksemd med null skader på personell, utstyr og ytre miljø. Her under oppfyller vi krav frå Statens Vegvesen, Fylkesmannen,Håndverker-loven og Arbeidstilsynet.

 

HMS-Datablad kan hentast ut frå:

www.Meca.no

www.Fuchs.no

www.circleK.no